PORTFOLIO2023베트남 하노이 청정 제주 수산물 홍보전

Title         (KO) 베트남 하노이 청정제주 수산물 홍보전 

Date        2023년 10월 25일 (수) ~10월 28일 (토) 

Venue      베트남 하노이 더가든 쇼핑센터 미딩 플러스마트

Host         제주도수산협동조합협의회